Informatie

Taak assistente

U kunt een afspraak maken bij de assistente voor:

  • Beperkt bloedonderzoek: bloedsuiker, Hb (bloedarmoede), bezinking.
  • Oren uitspuiten.
  • Wratten aanstippen.
  • Uitstrijkjes maken.
  • Injecties.
  • Hechtingen verwijderen.

Assistentes houden zich in opdracht van de arts bezig met allerlei aanvullend onderzoek , o.a. geheugenonderzoek, gehooronderzoek, wondbehandeling, longfunctie onderzoek en bloedvaten onderzoek. We willen benadrukken dat assistentes ook een beroepsgeheim hebben.

Urineonderzoek

Er kan u gevraagd worden urine te laten controleren. U kunt daarvoor dagelijks terecht vóór 10.30 uur, tenzij anders met u afgesproken.

Taak praktijkondersteuner

De taak van de praktijkondersteuner somatiek is de begeleiding van mensen met chronische ziekten in de huisartsenpraktijk, zoals suikerziekte (= diabetes mellitus) en chronische longaandoeningen (astma en COPD) en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Een goede begeleiding van mensen met chronische ziekten verhoogt de kwaliteit van leven en hun zelfstandigheid.

Taak praktijkondersteuner GGz

De praktijkondersteuner GGz biedt zorg op het gebeid van de geestelijke gezondheid van mensen. Zij speelt een rol in het bepalen van welke zorg het beste aansluit bij uw situatie. Zij kan u ook korte tijd zelf begeleiden. Wij vinden het belangrijk dat ook deze zorg laagdrempelig en dicht bij huis geboden wordt.

Medische verklaringen

Volgens de richtlijnen van de KNMG geven wij géén medische verklaringen af over onze patiënten aan niet-medische instanties.